ประกาศรับสมัครงาน

หากคุณสนใจสร้าง "ความแตกต่าง" ให้ชีวิตผู้คน (รวมทั้งตัวเอง)

สหทัยมูลนิธิรับสมัคร

  • นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
    คุณสมบัติ จบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์
     
  • ผู้จัดการสำนักงาน
    คุณสมบัติ จบปริญญาตรีด้านบริหารจัดการ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 35 ปีขึ้นไป ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีจิตอาสา ละเอียดรอบคอบ มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการบริหารคน จัดทำแผนซ่อมบำรุงสำนักงาน-ยานพาหนะได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word / Excel ได้ดี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-381-8834-6 ส่งใบสมัครได้ที่ development@sahathai.org
หรือ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม. 10110

ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวโหลด: แบบฟอร์มใบสมัครงาน

Facebook สหทัยมูลนิธิ