ประกาศรับสมัครงาน

ธุรการฝ่ายบุคคล 

 • ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบุคคล 
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ 
 • สถานภาพ พนักงานประจำ / เต็มเวลา 
 • เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ลักษณะงาน 

 • Recruitment: สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมงาน 
 • Payroll & Welfare: งานเงินเดือน ยื่นประกันสังคม 
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร 
 • สร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร 

คุณสมบัติ 

 • จบการศึกษาปวช./ปวส. 
 • เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือแบ่งปัน 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะ Microsoft office
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักสังคมสงเคราะห์ 5 ตำแหน่ง

 • สถานภาพ พนักงานประจำ / เต็มเวลา
 • เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 
 • ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน 
 • เงินเดือน : ทดลองงาน 13,740 บาท ผ่านทดลองงาน 15,240 บาท

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจงาน NGO พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 • ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ทำงานกับคนหลาย Gen ได้
 • อดทนและเห็น “วิกฤติ” เป็น “โอกาส” ในการพัฒนาตนเอง

 

 

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม. 10110

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: ดาวโหลด: แบบฟอร์มใบสมัครงาน

Facebook สหทัยมูลนิธิ