สนับสนุนเรา

ในแต่ละปี... มีเด็กประมาณ 4,000 คน จาก 2,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากเรา
ผ่านบริการหลักได้แก่ การฟื้นฟูครอบครัว การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
การรับฝากเลี้ยงเด็กในครอบครัวทดแทนชั่วคราว และการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

ครอบครัวเหล่านี้รอคอย “โอกาส” ที่จะอยู่ร่วมกับเราในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
คุณมีส่วนร่วมกับเรา..เพื่อให้ “โอกาส” นั้นแก่พวกเขาได้

 • ช่วยนำกล่องรับบริจาคของมูลนิธิไปตั้ง ณ หน่วยงาน ห้างร้าน หรือ การจัดงานต่าง ๆ
 • รับกระปุกแบ่งปันไปเพื่อสะสมเงินบริจาคทีละเล็กทีละน้อย
 • บริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว
  • สิ่งของใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีหรือของใหม่ ได้แก่ เสื้อผ้า(เด็ก-ผู้ใหญ่) อุปกรณ์เครื่องครัว(หม้อหุงข้าว จานชาม แก้วน้ำ ช้อน ฯลฯ) เครื่องนอนต่าง ๆ
  • สิ่งของเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของเด็ก ได้แก่ สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง
  • ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้แก่ ของเล่น หนังสือสำหรับเด็ก
 • บริจาคของขวัญปีใหม่สำหรับเด็กอายุ 4-18 ปี
 • บริจาคของขวัญปีใหม่สำหรับครอบครัวผู้ใช้บริการ, ครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริจาคเงิน
  • เพื่อกองทุนนมผง
  • เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็ก (3,600 บาท/คน/ปี)
  • เพื่อสนับสนุนตะกร้าอยู่ดีหรือถุงมีสุข สำหรับเด็กที่รับเข้าในครอบครัวอุปถัมภ์
  • เพื่อเป็นกองทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กที่เจ็บป่วย
  • เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับแม่นม
  • เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันสโมสรเด็กสหทัย (3,000 บาท/ครั้ง)
  • เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับผู้รับบริการ (ราวกลางเดือนธันวาคม)
 • ให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านจัดสำหรับเด็กเพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี ทัศนศึกษา ค่าย ฯลฯ
 • เป็นอาสาสมัคร “ครอบครัวอุปถัมภ์” รับดูแลเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดู
 • เป็นอาสาสมัครดูแลเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

วิธีการบริจาค

 • ธนาณัติในนาม “สหทัยมูลนิธิ” สั่งจ่าย ปณ.คลองตัน
 • เช็คสั่งจ่ายในนาม “สหทัยมูลนิธิ”
 • โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี สหทัยมูลนิธิ
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 063-2-07716-5
  • บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 197-0-12355-8

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินที่

 • โทร 02-3818834-6
 • แฟกซ์ 02-3818837
 • อีเมล info@sahathai.org

หมายเหตุ

สหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่บริจาคให้มูลนิธิ ไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้

Facebook สหทัยมูลนิธิ