ขอเชิญชวนร่วมส่งความสุข

ขอเชิญชวนร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดีแก่เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ใช้บริการของสหทัยมูลนิธิ ในงาน "ครอบครัวสหทัย ต้อนรับปีใหม่ 2560" ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

Facebook สหทัยมูลนิธิ