ขอเชิญร่วมงาน เวทีการจัดการความรู้ และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย เพื่อสร้างสุขให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์

ขอเชิญร่วมงาน เวทีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Research) เพื่อสร้างสุขให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ๗ รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

Facebook สหทัยมูลนิธิ