กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะห์มูลนิธิ

เด็ก ๆ กว่า 140 ชีวิต จากโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะห์มูลนิธิ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็ก ได้รู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง กิจกรรมดำเนินอย่างสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ

Facebook สหทัยมูลนิธิ