สวนหย่อมสุขใจ "ความสุขกินได้" ผลงานศูนย์เรียนรู้ชีวิตเพื่อเด็กและครอบครัวสหทัยมูลนิธิภาคใต้

สวนหย่อมสุขใจ "ความสุขกินได้" ผลงานศูนย์เรียนรู้ชีวิตเพื่อเด็กและครอบครัวสหทัยมูลนิธิภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส จัดโดยมูลนิธิเพื่่อเด็กพิการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ สสส. 

...ส่งบทความเข้าประกวดโดย "แม่นิตตะยัน สุนทรา" สมาชิกครอบครัวสหทัยมูลนิธิ

ชื่นชมและขอบคุณ นายแบบนางแบบตัวใหญ่ตัวน้อยจากครอบครัวสหทัยฯ และ ศพด.บ้านเราะ อบต.สระแก้ว

Facebook สหทัยมูลนิธิ