สหทัยมูลนิธิจัดเสวนา “อดีต สู่ อนาคต..ครอบครัวอุปถัมภ์ ทางเลือกของเด็กกำพร้า”

สหทัยมูลนิธิจัดเสวนา “อดีต สู่ อนาคต..ครอบครัวอุปถัมภ์ ทางเลือกของเด็กกำพร้า”

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ที่ทำการสหทัยมูลนิธิ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 เพื่อร่วมพูดคุยถึงการมีครอบครัวทดแทนสำหรับเด็กกำพร้า หรือเด็กในสภาวะเปราะบางที่ต้องการการคุ้มครองดูแล ทั้งจากประสบการณ์การทำงานของสหทัยมูลนิธิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจากความคิดเห็นของผู้เคยเป็นมารดาอุปถัมภ์ และผู้ที่เคยได้รับการดูแลในครอบครัวอุปถัมภ์

ผู้ร่วมเสวนา:

  • คุณจอห์น วิลเลี่ยมส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของสหทัยมูลนิธิ 
  • อาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการสหทัยมูลนิธิคนปัจจุบัน
  • คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก และอดีตมารดาอุปถัมภ์
  • คุณ Andy Anucha Voelz ชายหนุ่มผู้ผ่านประสบการณ์การเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ในวัยเยาว์และก้าวไปสู่การเป็นบุตรบุญธรรมในเวลาต่อมา

ผู้ดำเนินการเสวนา:

  • คุณจินตนา นนทะเปารยะ ผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-3818834-6

Facebook สหทัยมูลนิธิ