ปั่นปันสุข

ปั่นปันสุขขอขอบคุณ มีดีทีวี(ป้ากานต์) ช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมปั่นปันสุข สหทัยมูลนิธิ ประมวลภาพประทับใจบรรยากาศงานปั่นปันสุข ขอบคุณทุกความร่วมมือ ทุกกำลังใจ ขอบคุณนักปั่น ผู้สนับสนุน และอาสาสมัครทุกท่าน รวมถึงทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆร่วมกัน #ปั่นปันสุขสหทัยมูลนิธิ

Facebook สหทัยมูลนิธิ