ผ้าป่านมผงสู้โควิด ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ระหว่างที่เราประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้มีผู้ประสบปัญหาจากโควิดจากหลากหลายพื้นที่ ติดต่อเข้ามาให้เราช่วย ซึ่งเราก็ได้ใช้การทำงานในเชิงสังคมสงเคราะห์ค้นหาข้อเท็จจริงและพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริง

สหทัยมูลนิธิ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยดูแลเด็กๆในภาวะยากลำบาก และขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินในโครงการผ้าป่านมผงสู้โควิด

ท่านยังสามารถสนับสนุนการทำงานของสหทัยมูลนิธิ ในการดูแลเด็กและครอบครัวในภาวะยากลำบาก โดยบริจาคเงินได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 063-2-07716-5

เราทุกคนสามารถร่วมมือกันในการดูแลสังคมของเราให้มีความสุข

#มนุษยชาติมีพันธะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก

Facebook สหทัยมูลนิธิ