สหทัยมูลนิธิรับสมัครครอบครัวอุปการะ

"เพราะเด็กๆควรได้รับ ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ในสภาพแวดล้อมของครอบครัว"​

สหทัยมูลนิธิ รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อมาร่วมเป็นครอบครัวชั่วคราวให้กับเด็กน้อยที่พ่อแม่ไม่พร้อมเลี้ยงดู​

หากท่านมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ​

1. รักเด็ก มีจิตสาธารณะ เป็นคนใจเย็น มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมาก่อน​

2. ไม่มีเด็กเล็ก ที่อายุต่ำกว่า 4 ปี อยู่ในบ้าน​

3. อายุไม่เกิน 60 ปี หรือถ้าหากอายุเกิน ต้องมีสมาชิกในบ้านที่สามารถช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กได้​

4. สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงทั้งตัวผู้เลี้ยงและคนในครอบครัว​

5. เป็นครอบครัวอบอุ่น ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และสมาชิกทุกคนยอมรับเด็กเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว​

6. อ่านออกเขียนได้ ผู้เลี้ยงหลักหรือคนในครอบครัวสามารถอ่านออกเขียนได้ เพราะเด็กบางคนอาจจะต้องมีการกินยา ต้องมีการอ่านฉลากยาว่าต้องกินกี่ครั้ง ปริมาณเท่าไร เวลาไหนบ้าง เป็นต้น​

7. ที่อยู่อาศัย มั่นคง มีพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเลี้ยงดูเด็ก​

8. ผู้เลี้ยงหลักและครอบครัวให้ความร่วมมือกับนักสังคมสงเคราะห์ในเรื่องของการให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงเด็กตามแนวทางของสหทัยมูลนิธิได้ หรือการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก รวมไปถึงให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมความรู้ต่างๆในการดูแลเด็กจากทางสหทัยมูลนิธิ เป็นต้น​

ผู้ที่ร่วมเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เลี้ยงเด็กให้กับสหทัยมูลนิธิ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท และทางมูลนิธิจะเป็นผู้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคสำหรับเด็กให้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น นมผง,ขวดนม,สบู่,เสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในกรณีที่ต้องพาเด็กไปพบแพทย์ หรือรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ เช่น ค่าตัดผมเด็ก ค่าขนมสำหรับเด็กไปโรงเรียน ค่ารถรับส่งนักเรียน เป็นต้น​

หากท่านสนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ​

โทร. 02-3818834-6 ติดต่อแผนกครอบครัวอุปถัมภ์

​หรือเดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สหทัยมูลนิธิ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110​

ในเวลาทำการตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์​

โดยทางสหทัยมูลนิธิ จะมีนักสังคมสงเคราะห์นัดหมายติดตาม ไปเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้ที่สนใจ รวมถึงประเมินที่อยู่อาศัยของผู้สมัครก่อนเพื่อนำมาพิจารณาในการรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ด้วย​

มาร่วมเป็นครอบครัวที่มอบความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัยให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์

#มนุษยชาติมีพันธะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก

Facebook สหทัยมูลนิธิ