สหทัยมูลนิธิขอรับบริจาคชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK)

สหทัยมูลนิธิขอรับบริจาคชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK)

เพื่อตรวจการติดเชื้อโควิดเบื้องต้นให้กับนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ และผู้ใช้บริการของมูลนิธิกลุ่มต่าง ๆ เพราะเราต้องมั่นใจว่า เด็ก ๆ ที่เราทำงานด้วยปลอดภัย เราจึงจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจจำนวนมาก ตามความถี่ที่ต้องทำงานกับเด็ก ๆ ค่ะ

ท่านสามารถส่งมอบชุดตรวจ ที่ สหทัยมูลนิธิ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

หรือสมทบเป็นเงินบริจาคสำหรับจัดซื้อ โดยโอนเงินเข้าบัญชีในนาม สหทัยมูลนิธิ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-2-07716-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในโพสต์นี้ ในอินบ็อกซ์ หรือไลน์ไอดี isahathai

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเผยแพร่ โทร.02-3818834-6

 

Facebook สหทัยมูลนิธิ