ครอบครัวอุปถัมภ์ ป้าเมียดและลุงสมนึก

สหทัยมูลนิธิ ภูมิใจแนะนำ พี่ละเมียด และ พี่สมนึก พ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิ ที่ #ทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกๆ ที่มูลนิธิ ฝากไว้ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

#มนุษยชาติมีพันธะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก

Facebook สหทัยมูลนิธิ