44 ปีสหทัยมูลนิธิ : คุยกับป้าทุม EP.1

คุยกับป้าทุม – คุณประทุม คชเภท แม่อุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ผู้ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลเด็กๆ เสมือนลูกหลานของตัวเอง...ความรักของป้าไม่มีเงื่อนไข ยิ่งใหญ่ และอบอุ่น

คนเล็กๆ อย่างป้าทุม เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้งานพิทักษ์เด็กของมูลนิธิดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์

เรากำลังเฟ้นหาคนเล็กๆ ที่หัวใจยิ่งใหญ่เช่นนี้ เพื่อมาร่วมดูแลเด็กๆ ไปด้วยกันกับเรา

44 ปีสหทัยมูลนิธิ : คุยกับป้าทุม EP.1

Facebook สหทัยมูลนิธิ