คุยกับป้าทุม EP.2 : ภารกิจของแม่อุปถัมภ์

แม้จะไม่ใช่แม่ที่แท้จริง แต่ความรัก และความทุ่มเทในการดูแลเด็กของป้าทุมนั้นเต็มร้อย ป้าไม่เพียงรับฝากเลี้ยงเด็ก แต่ป้าใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตหนูน้อย ความยากลำบากเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กที่ป้าเลี้ยงมีความเจ็บป่วย และต้องกระตุ้นพัฒนาการกันอย่างเข้มข้น ความคิดของป้ามีเพียง ช่วยให้หนูน้อยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ป้าจะให้ได้

ป้าทุม – คุณประทุม คชเภท แม่อุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ

คุยกับป้าทุม EP.2 : ภารกิจของแม่อุปถัมภ์

Facebook สหทัยมูลนิธิ